Şartlar & Koşullar

Filizlife, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, Filizlife servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER

Aşağıdaki aktivitelerin Filizlife servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Filizlife aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR

Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar da bu kapsam içerisinde değerlendirilir. Bu kapsamda denetimi zorlaştırdığı için her türlü Audio/Video dosyasının serverlarda barınması kesinlikle yasaktır. Bu kapsamda, hem tespiti imkansız olduğu için hem de sunucu kaynaklarını aşırı tükettiği için hosting ve reseller hesaplarında 50 MB ve üzerindeki büyüklüklerde audio/video (mp3/avi/mpeg/wmv ve burada belirtilmemiş olan formatlar) materyal barındırmak kesinlikle yasaktır! Bu tür bir durumda Filizlife.com, üyelik sözleşmesi gereği kullanıcının hesabını haber vermeden kapatma ve geri ödeme yapmama hakkına sahiptir.

GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR

Filizlife. servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.

SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR

Filizlife. servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı ile, Filizlife.com ekibine karşı gösterilen, verilen hizmetin aksamasına sebep olabilecek, haksız, tehditvari ve/veya saldırgan tutumlar.

Genel Servis Şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, Nilwebtasarim alacağı tedbilerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazminatı talebinde bulunamazlar.